Kommunisternas partistyrelse

Partistyrelsen, som väljs av kongressen, är ett kollektivt ledarskap. Kongressen rangordnar inte partistyrelsens ledamöter genom att till exempel välja ordförande, vilket är vanligt i andra partier, utan partistyrelsen utser inom sig partiordförande, partisekreterare och andra funktionärer.

Detta system innebär att ingen partistyrelseledamot har ett vidare mandat än någon annan. Alla är lika värda och har lika ansvar gentemot kongressen. Systemet innebär dessutom att partiordföranden eller någon annan inom partistyrelsen vald, omedelbart kan avsättas om han eller hon missköter sig eller av andra skäl förlorar partistyrelsens förtroende. Vi tillämpar alltså arbetarrörelsens gamla princip om omedelbar avsättbarhet.

Partistyrelsens dagliga verksamhet sköts av Arbetsutskottet, som har sitt säte i Göteborg. I AU ingår bland andra partiordföranden och partisekreteraren.

Dennis Andersson

Trelleborg
Snickare
Ordinarie ledamot

Erik Anderson

Gislaved
Arbetssökande
Ordinarie ledamot

Stig Berlin

Lysekil
Undersköterska
Ordinarie ledamot

Filip Astvald

Örebro
Lagerarbetare
Suppleant

Anders Carlsson

Göteborg
Pensionär
Ordinarie ledamot

Ingrid Frejd

Göteborg
Undersköterska
Ordinarie ledamot

Bengt Johansson

Varberg
Partisekreterare
Suppleant

Pär Johansson

Göteborg
Studerande
Ordinarie ledamot

Marit Kallesson

Göteborg
Partikassör
Ordinarie ledamot

Jan-Åke Karlsson

Växjö
Gymnasielärare
Ordinarie ledamot

Nils Littorin

Lund
Läkare
Suppleant

Robert Mathiasson

Alingsås
Ordinarie ledamot

Ulf Nilsson

Göteborg
Ordförande
Ordinarie ledamot

Christian Olave Perez

Kristianstad
Kock
Suppleant

Patrik Paulov

Göteborg
Studerande
Ordinarie ledamot

Vera Peterson

Göteborg
Pensionerad fritidspedagog
Ordinarie ledamot

Erik Pettersson

Göteborg
Elektriker
Ordinarie ledamot

Eva Rudström

Sundsvall
Pensionerad sjuksköterska
Ordinarie ledamot

Anita Salvén

Stockholm
Pensionerad undersköterska
Ordinarie ledamot

Jenny Tedjeza

Göteborg
Ordinarie ledamot

Anders Wiklund

Karlstad
Fastighetsskötare
Suppleant

Johan Zimmerman

Norrköping
Kommunalarbetare
Suppleant

Elsa-Lena Åström

Alingsås
Partisekreterare
Suppleant